Subota, 23 Studeni 2019 23:54

Najava XVIII. sjednice GVGR

29. studenoga 2019. godine (petak) u 14,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba održati će se XVIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba sa sljedećim dnevnim redom: 

 

 1. Zaključak Mandatne komisije i Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća
 2. Svečana prisega zamjenice članice Gradskog vijeća
 3. Prijedlog  Konsolidiranog  proračuna  Grada  Raba  za  2020.  godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 4. Prijedlog  Plana  razvojnih  programa  Grada  Raba  za  2020.  godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu
 6. Prijedlog  Programa  utroška  spomeničke  rente  za  2020. godinu
 7. Prijedlog  Programa  utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
 8. Prijedlog Programa građenja komunalne  infrastrukture za 2020. godinu
 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 10. Prijedlog  Programa  javnih  potreba  Grada  Raba  u  kulturi za 2020. godinu
 11. Prijedlog  Programa  javnih  potreba  Grada Raba u sportu za  2020. godinu
 12. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2020. godinu
 13. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna  Grada  Raba  za godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 14. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih  programa  Grada  Raba  za godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 15. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 16. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 17. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih  potreba  Grada  Raba  u  kulturi za godinu
 18. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih  potreba  Grada Raba u sportu za godinu
 19. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2019. godinu
 20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2019. godini
 21. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Raba
 22. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članice Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba
 23. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Raba kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj
 24. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Raba
 25. Izvješće o  zaključcima  stručne  analize zaprimljenih inicijativa u 2019. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti  pokretanja  postupka  za  izradu i donošenja
 26. Prostornog plana odnosno  njegovih  izmjena  i  dopuna
 27. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga (NA 61 NA 63)
 28. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga (NA 64 NA 65)
 29. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga (NA 66 NA 67)
 30. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga (NA 68 NA 69)
 31. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak
 32. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini
 33. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 34. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
 35. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog  komunalnog otpada
 36. Godišnji Plan i program rada te Kurikulum Dječjeg vrtića “Pahuljica” za pedagošku 2019./2020. godinu
 37. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Pahuljica” za pedagošku 2018./2019. godinu
 38. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Rab za 2018. godinu
 39. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2019. godinu
 40. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba
 41. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2023. godine
Pročitano 208 puta

000 32

Naš team

nlo with script

Kontaktirajte nas: lukagrguric@gmail.com (nositelj liste)

Članovi "Nezavisne liste Ostanak - Rab" su nestranački, nezavisni, slobodoumni i dobronamjerni građani otoka Raba koji žele idejama, znanjem i iskustvom pridonijeti napretku svoje životne sredine.

Otok Rab zapao je u probleme raznih podrijetla i ozbiljnih posljedica, stoga se nekolicina principijelnih ljudi udružila u zajedničku listu kao političku platformu kojom će pokušati svrgnuti lokalnu stranačko-rodjačko-klijentelističku mašineriju, a koja nas vodi u ekonomsku i ekološku propast.

Mi smo ljudi koji neće više stajati sa strane dok nam lokalni "šerifi", diletantski političari i samoproglašeni menadžeri remete svakodnevicu, upropaštavaju perspektivu, sabotiraju inicijative i poklanjaju vrijedna otočna bogatstva raznim interesnim lobijima.