Četvrtak, 09 Ožujak 2017 21:23

Ukidanje naknada za rad u javnim tijelima (Gradskom vijeću, NO-ima...)

Rab je zahvatio val nezadovoljstva građana koji se nemaju kome obratiti u zaštiti svojih prava. Osjećaju da vlast ne mari za njihove potrebe i probleme. Politiku smatraju korumpiranim segmentom društva, a političare oportunistima i karijeristima koji na prvo mjesto stavljanju osobni interes.

Garancija da će ljudi koji se hvataju politike raditi isključivo u interesu građana koji su ih izabrali jest da se kapital izbaci sa političkog pladnja i da novac prestane biti motivacijski faktor bavljenja politikom. Eliminacijom novca kao isključivog motivacijskog faktora uključivanja u politiku eliminiramo iz politike i pojedince koji su u istoj samo zbog materijalnog interesa. Kada se iz politike izbaci novac, sav moralni trulež će se iz nje povući. Rješenje je dostižno i prilično jednostavno - ljudi u NLO-u nisu stranački ljudi kojima će novac i osobna moć biti motiv javnog angažmana.

Političko volontiranje treba biti osnovna metoda rada u lokalnoj politici, a služenje na javnim pozicijama (u izvršnoj vlasti, nadzornim odborima, upravnim vijećima, gradskom vijeću i sl.) treba biti pitanje časti i osobnog zadovoljstva - ne koristoljublja! Odgovorne funkcije u društvu trebaju biti primjereno plaćene, ali u skladu s objektivnom socio-ekonomskom situacijom, koja u slučaju Grada Raba - nije povoljna.

Vijećnici u Gradskom vijeću neće imati napravo na mjesečnu naknadu. Naknada predsjedniku GV i naknade potpredsjednicma Gradskog vijeća također se ukidaju ili će se u svim slučajevima ta naknada spustiti na simboličan iznos od 1,00 kune. Ukidanje naknada obuhvatiti će i ostala javna tijela - radne skupine, upravna vijeća i nadzorne odbore institucija i poduzeća u vlasništvu Grada Raba.

Pročitano 2126 puta

000 32

Naš team

nlo with script

Kontaktirajte nas: lukagrguric@gmail.com (nositelj liste)

Članovi "Nezavisne liste Ostanak - Rab" su nestranački, nezavisni, slobodoumni i dobronamjerni građani otoka Raba koji žele idejama, znanjem i iskustvom pridonijeti napretku svoje životne sredine.

Otok Rab zapao je u probleme raznih podrijetla i ozbiljnih posljedica, stoga se nekolicina principijelnih ljudi udružila u zajedničku listu kao političku platformu kojom će pokušati svrgnuti lokalnu stranačko-rodjačko-klijentelističku mašineriju, a koja nas vodi u ekonomsku i ekološku propast.

Mi smo ljudi koji neće više stajati sa strane dok nam lokalni "šerifi", diletantski političari i samoproglašeni menadžeri remete svakodnevicu, upropaštavaju perspektivu, sabotiraju inicijative i poklanjaju vrijedna otočna bogatstva raznim interesnim lobijima.