Utorak, 07 Ožujak 2017 20:00

Dugoročni (kapitalni) i kratkoročni (tekući) investicijski projekti

Projekte možemo razložiti na dvije kategorije. Prva skupina projekata je dugoročnog karaktera, a radi se o investicijama koji zahtijevaju značajna sredstva i provlače se duži niz godina kroz različite faze realizacije. Grad Rab nije u mogućnosti samostalno realizirati navedene projekte, ali može uz sufinanciranje Županije, Države ili Fondova EU. A treba, jer se radi o nužnim infrastrukturnim i komunalnim potrebama koje se vežu uz niz drugih aspekata i bez kojih nije moguće trajno riješiti probleme nižeg ranga.

 1.  Novi sustav komunalnog zbrinjavanja otpada
  - Reciklažno dvorište s sortirnicom, kompostanom i postrojenjem za obradu i prenamjenu građevinskog otpada - zahtjevan i skupocjen projekt koji se ne može ostvariti bez financiranja Ministarstva zaštite okoliša tj. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Početkom 2018. Hrvatskoj istječe rok za zatvaranje javnih odlagališta otpada, a Grad Rab nema opciju za zbrinjavanje svojega otpada s obzirom da ŽCGO ima probleme s radom, a i sam koncept je štetan, neprilagođen i zastarjeo.
  U kasnijoj fazi centralno skladište za oporabljivanje i prodaju obnovljenih i spašenih proizvoda i materijala.
  Stvaranje uvjeta za selektivno prikupljanje otpada (osigurati kante za različite vrste otpada - jedna za miješani, jedna za bio-otpad). Krupni otpad po pozivima. Komunalnim pravilnikom zabraniti spaljivanje granja i ostalog biootpada koje treba biti odvezeno u kompostanu. Miješani otpad u sortirnici biva sortiran i predan kooperantima nakon obrade. Ostatak moguće transportirati kroz pretovarnu stanicu, ali isključivo kao posljednji projekt/korak, nipošto prvi.
  Ukidanje "Eko otoka" i odstranjivanje kontejnera s javnih površina. Manji koševi učestaliji kao i njihovo prikupljanje, ali vildjivi kontejneri nedopustivi (osim ukoliko budu moguća rješenja podzemnih kontejnera na potrebnim lokacijama, npr. Grad Rab i jako naseljena mjesta).
 2. Definirati ili reformulirati razvojni plan i program Radne zone Mišnjak kao i Doma za umirovljenike
 3. Gradnja komunalnih luka s priritetom servisiranja interesa lokalnih vlasnika brodova (nemoguće bez promjena stavova, kompetencije i ljudstva Lučke uprave...)
 4. Nova osnovna škola sa odgovorajućim pripadnim dodacima u obliku radionica, integrirane dvorane, plastenika za uzgoj voća i povrća i sl.
 5. Kulturno-muzejsko-edukativni centar
 6. Prometna povezanost (potrebna cjelokupna nova cestovna mreža sa bic trakama, sustav javnih bicikala, racionalniji i učestaliji oblik javnog prijevoza poput kombija)

Druga skupina projekata su manji zahvati koje Grad može samostalno financijski snositi ili uz djelomičnu pomoć Županije ili Fondova EU. Riječ je o onim programima koji predstavljaju hitnu nužnost, a provode se u ciljem jačanja društvenog i komunalnog i gospodarskog stanja u kratkom roku. Polazište financiranja i inicijative su Grad Rab i/ili komunalna poduzeća u vlasništvu Grada.

 1. Restrukturiranje komunalnih poduzeća Vrelo d.o.o. i Dundovo d.o.o. u tzv. "holding" model (Varijacija modela "Ponikve" s Krka - "gašenje" Dundova doo zbog negativnosti i problema vezano imenom, zajedničke službe unutar holdinga (arhiva, rad s dokumentacijom, računovodstvo, vozni park, rukovodeći kadar, mehanizacija pravna služba i dr.) - pogledati "Restrukturiranje kom. poduzeća"
 2. Inicijativa formiranja poljoprivredno-stočarskog clustera (kooperative/zadruge) kao organizatora, poticatelja, edukatora i nositelja poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti i na otoku
 3. Društveni vrtovi i zajednički pašnjaci (predaja gradskih zemljišta na upravljanje zainteresiranim građanima uz simboličnu naknadu ili bez naknade, pomoć pri objedinjavanju parcela radi korištenja zainteresiranih građana kod interesa za većom proizvodnjom)
 4. Plastenici i rasadnici za lokalne potrebe - projekt komunalnog društva za lokalne potrebe 
 5. Izgradnja skloništa za napuštene kućne ljubimce i PET Village-a kao komercijalnog aspekta unutar projekta
 6. Mini pilana
 7. Stolarska radionica
 8. Klaonica i sirana
 9. Daljni razvoj zelene tržnice
 10. Izrada novog komunalnog pravilnika
 11. Adrenalinski parkovi, igrališta za djecu i parkovi za pse
 12. Jačanje ciklo infrastrukture
Pročitano 1606 puta

000 32

Naš team

nlo with script

Kontaktirajte nas: lukagrguric@gmail.com (nositelj liste)

Članovi "Nezavisne liste Ostanak - Rab" su nestranački, nezavisni, slobodoumni i dobronamjerni građani otoka Raba koji žele idejama, znanjem i iskustvom pridonijeti napretku svoje životne sredine.

Otok Rab zapao je u probleme raznih podrijetla i ozbiljnih posljedica, stoga se nekolicina principijelnih ljudi udružila u zajedničku listu kao političku platformu kojom će pokušati svrgnuti lokalnu stranačko-rodjačko-klijentelističku mašineriju, a koja nas vodi u ekonomsku i ekološku propast.

Mi smo ljudi koji neće više stajati sa strane dok nam lokalni "šerifi", diletantski političari i samoproglašeni menadžeri remete svakodnevicu, upropaštavaju perspektivu, sabotiraju inicijative i poklanjaju vrijedna otočna bogatstva raznim interesnim lobijima.