×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 662

Bolji otok Rab nije moguće stvoriti samo drastičnim restruktiriranjem javnih službi već je nužno iz temelja promijeniti ustrojene paradigme razvoja koji su prisutni kako na upravljačkoj tako i osobnoj razini otočana. Međutim, negdje treba početi... Plaća i naknade nisu jedini kriteriji vrednovanja djelatnika, ali su bitan izvor rashoda, posebice kada razultati izostaju.  

Na području Grada Raba djeluju dva komunalna društva - Vrelo d.o.o. i Dundovo d.o.o. i u pripremi je formiranje trećeg komunalnog društva sukladno sporazumu sa općinom Lopar koja bi se bavila gospodarenjem otpada na odlagalištu otpada Sorinj (godinama u pripremi, nikada realizirano).

Rab je zahvatio val nezadovoljstva građana koji se nemaju kome obratiti u zaštiti svojih prava. Osjećaju da vlast ne mari za njihove potrebe i probleme. Politiku smatraju korumpiranim segmentom društva, a političare oportunistima i karijeristima koji na prvo mjesto stavljanju osobni interes.

Nedjelja, 05 Ožujak 2017 22:07

Novi generalni urbanistički plan

Trenutni prostorni plan glavni je razlog urbanističkog i razvojnog propadanja otoka. Prostorni plan iz 2004. koji se kasnije nadogr(a)đivao izmjenama i dopunama i detaljnim urbanističkim planovima, od svojih je početaka bio produkt zastarjelog poimanja razvoja i korupcije, koji je garantirao konstantne građevinske aktivnosti bez reda, pravila i dobrih kriterija korištenja prostora.

Srijeda, 01 Ožujak 2017 21:42

Cilj "Nezavisne liste Ostanak - Rab"

Cilj "Nezavisne liste Ostanak - Rab" (NLO) je stvoriti modernu, zdravu, samodostatnu otočnu zajednicu, progresivnih razmišljanja i projekata, a čiji će se razvitak temeljiti na smjernicama održivog razvoja, uz racionalnu i pravednu distribuciju resursa.

Dosadašnji pristup razvoju treba revaluirati. Iz minulih godina i projekata povući pouke i usmjeriti se u drugom smjeru, suprotno dosadašnjem koji je bio zasnovanom na bezobzirnoj eksploataciji prirodnih resursa, nemaru prema kulturnim i prirodnim dobrima, promicanju neracionalnih i megalomanskih projekata te zanemarivanju kvalitetnih ljudskih potencijala. Dosta je toga!

Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 21:29

Novi sustav zbrinjavanja i obrade otpada

Novi sustav komunalnog zbrinjavanja otpada (usko vezano uz programski cilj "Restruktiranje komunalnih društava").

Srijeda, 08 Ožujak 2017 21:47

Program u kratkim crtama

Skraćeni pregled glavnih programskih točaka nezavisne liste. Detaljnije obrazložene programske točke pronaći ćete na linku "Program".

Nedjelja, 07 Svibanj 2017 09:50

Obalni pojas i pomorsko dobro

Upravljenje pomorskim pojasom jako je kompleksna problematika i jedno od važnijih pitanja našega života, otoka i čitave zemlje. Aktualna politika upravljanja tim dijelovima otoka silom zakona prepuštena je Županijama (luke, lučice, uređene plaže...).

Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 21:21

Reprezentacija na minimum

Pojedinci na kontrolnim pozicijama godinama su se ponašali poput pijanih milijunaša, trošeći silne novce na reprezentaciju, odnosno na razna gošćenja, ugostiteljske usluge, stručne skupove bez konkretnih rezultata, svečane ručkove, domjenke, nabavku prehrambenih proizvoda i napitaka itd.

Projekte možemo razložiti na dvije kategorije. Prva skupina projekata je dugoročnog karaktera, a radi se o investicijama koji zahtijevaju značajna sredstva i provlače se duži niz godina kroz različite faze realizacije. Grad Rab nije u mogućnosti samostalno realizirati navedene projekte, ali može uz sufinanciranje Županije, Države ili Fondova EU. A treba, jer se radi o nužnim infrastrukturnim i komunalnim potrebama koje se vežu uz niz drugih aspekata i bez kojih nije moguće trajno riješiti probleme nižeg ranga.

Utorak, 07 Ožujak 2017 20:34

"Vanjska" politika

Politika usmjerena prema višim političkim i administrativnim instancima (Sabor, Vlada, Ministarstva RH) čije su odluke i propisi odražavaju na lokalna pitanja. Da bi se nužan napredak postignuo u lokalnoj sredini nužna je kvalitetna i smislena podrška viših tijela (posebice zakonodavnih).

Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 21:11

Glavne smjernice naše politike

Budući razvoj Grada Raba treba biti temeljen na valorizaciji i očuvanju baštine i prirodnih bogatstva, na investicijama koje neće destruktivno djelovati na okolinu. Nova saznanja, tehnologije i metode rada treba implementirati u svakodnevne aspekte života i djelovanja, a značajnije investicije u malim sredinama moguće su preko lokalne samouprave koja jedina ima značajne kadrovske, financijske i tehničke mogućnosti.

Nedjelja, 05 Ožujak 2017 22:05

Dječja i fitness igrališta, parkovi za pse

Obnove i ulaganje u dječja igrališta na lokacijama (u prvoj godini) centralno igralište u Boškopinu, igralište u Palitu na škveru, igralište u Eufemiji.

Srijeda, 01 Ožujak 2017 22:09

Sport

Gradnja sportskih terena i izgradnja otvorenih igrališta za tzv. male sportove u nekoj sportsko-rekreacijskoj zoni, a koje bi slobodno koristili svi građani. Izgradnja višenamjenskih sportskih terena (ili na lokaciji Palita pokraj PU Rab ili trenutnog nogometnog igrališta Blato što se tiče užeg centra otoka). 

Kako bi vlast približili ljudima, a građane izravno uključili u procese upravljanja svojom životnom sredinom, u određenom vremenskom periodu (svakih 3-4 mjeseca) organizirati će se informativne tribine (u mjesnim prostorima ili u prostorima gradske vijećnice ovisno o iskazanom interesu građana).

Utorak, 14 Ožujak 2017 21:09

Prioritetni programi u prvoj godini

Program NLO-a opširan je i obrazložen, a ideja za realizaciju projekata na području Grada Raba je pregršt. Mnogi od tih projekata nisu financijski zahtjevi, mnogi su dohvatljivi u realnom vremenskom roku, međutim u prvoj godini mandata nijedna vlast nije u mogućnosti mnoge programske zadatke započeti ili izvršiti. U prvoj se godini provodi upoznavanje sa zatečenim sustavom, raspoloživim kadrom, započetim projektima, hijerarhijom, sa snagama i manama uspostavljenog modela rada... Ipak, neophodno je, iz mnogih ostalih primarnih i sekundarnih razloga, da se čim prije krene u implementaciju sljedeće 4 točke:

Nedjelja, 05 Ožujak 2017 22:10

Digitalizacija javne uprave

Dodatne uštede pri radu osigurati će se digitalizacijom dokumenata (eliminacija troškova printanja, kako za poslove vijeća tako i ostalih službi u Gradu Rabu i potpuni prijelaz na digitalnu komunikaciju). Provesti će se standardizacija komunikacije, upravljanja dokumentima, arhiviranja, odnosi s javnosti...

Nedjelja, 05 Ožujak 2017 22:15

Stolarska radionica

Mnoštvo mladih s otoka vrijeme provodi dangubeći, bez zanimacija koje bi im kontruktivno upotpunile dan. Stolarska radionica je projekt usmjeren primarno na mlađu populaciju, ali moguće je u sklopu njega osigurati uvjete za proizvodnju proizvoda komercijalnog karaktera ukoliko dio rada potpadne pod komunalnu tvrtku.

Srijeda, 15 Ožujak 2017 21:02

Ključevi O(P)STANKA naših ljudi na otoku

Trebamo zaustaviti pretvaranje našeg otoka u mjesto odakle se dobit odnosi, a istovremeno sve je manje manje mogućnosti prepušteno domaćem stanovništvu za poštenom zaradom i zapošljavanjem. Sve nam više mladih odlazi s otoka, a prosperiraju samo pojedine obitelji i politički poltroni.

Nedjelja, 05 Ožujak 2017 22:12

Mini-pilana

Projekt pilane simbiotski je projekt radionici. Pilanom bi se osigurao materijal potreban za djelovanje radionice, potrebe komunalnog društva za drvnim materijalom, potrebe rapskih stolarskih radionica i fizičkih osoba za određenim materijalom te smanjili troškovi nabavke materijala za lokalne građevinske radove.

Srijeda, 01 Ožujak 2017 22:04

Redizajn gradske tržnice

Osiguranjem kvalitetnih nadstrešnica i kućica sa popratnim konstrukcijama i zanimljiv dizajnom trajno bi se riješila prodaja voća, povrća i raznih ostalih domaćih proizvoda.

000 32

Naš team

nlo with script

Kontaktirajte nas: lukagrguric@gmail.com (nositelj liste)

Članovi "Nezavisne liste Ostanak - Rab" su nestranački, nezavisni, slobodoumni i dobronamjerni građani otoka Raba koji žele idejama, znanjem i iskustvom pridonijeti napretku svoje životne sredine.

Otok Rab zapao je u probleme raznih podrijetla i ozbiljnih posljedica, stoga se nekolicina principijelnih ljudi udružila u zajedničku listu kao političku platformu kojom će pokušati svrgnuti lokalnu stranačko-rodjačko-klijentelističku mašineriju, a koja nas vodi u ekonomsku i ekološku propast.

Mi smo ljudi koji neće više stajati sa strane dok nam lokalni "šerifi", diletantski političari i samoproglašeni menadžeri remete svakodnevicu, upropaštavaju perspektivu, sabotiraju inicijative i poklanjaju vrijedna otočna bogatstva raznim interesnim lobijima.