Srijeda, 08 Ožujak 2017 21:47

Program u kratkim crtama

Skraćeni pregled glavnih programskih točaka nezavisne liste. Detaljnije obrazložene programske točke pronaći ćete na linku "Program".

 • Kreiranje male i učinkovite javne uprave koja će biti servis građanima, a ne otegotna nužnost - potpuna reorganizacija gradske uprave i nova sistematizacija radnih mjesta (detaljnije)
 • Ukidanje naknada za rad članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća u društvima i ustanovama čiji je osnivač Grad kao i naknada za rad članovima Gradskog vijeća - političko volontiranje postaje ključ rada javnih tijela (detaljnije)
 • Ukidanje dogradonačelničke pozicije kao radnog mjesta (detaljnije)
 • Reprezentacija na minimum (detaljnije)
 • Novi sustav komunalnog zbrinjavanja otpada po modelu Reduce - Reuse - Recycle (detaljnije)
 • Restrukturiranje komunalnih društva i stvaranje tzv. rapskog "holdinga" (jedan direktor, vozni park, pravna služba, arhiviranje i dokumentacija, fakturiranje, umrežavanje ljudi i radnih procesa, korištenje resursa tvrtke i sl.). Cilj je stvoriti efikasan servis gdje se minimizira trošak radnih mjesta, materijalni troškovi i optimiziraju radni procesi, istovremeno poboljšavajući usluge i zadovoljavajući pravnu regulativu (detaljnije)
 • Modernizacija rada svih razina javnih servisa (informatizacija, bolje informiranje javnosti, korištenje suvremenih servisa u ostvarivanju zadanih ciljeva i dobivanju povratne informacije građana, smanjenje troškova...) (detaljnije)
 • Promjena generalnog urbanističkog plana s ciljem zaštite preostalih prostornih resursa otoka Raba, obalnog pojasa koliko i kopnenog (detaljnije)
 • Redefiniranje i izmjena cjelokupne razvojne strategije Grada Raba
 • Izgradnja sortirnice, kompostane i postrojenja za preradu građevinskog materijala (detaljnije)
 • Podizanje skloništa za životinje (Pet Village) u sklopu šireg programa razvoja Raba kao "pet-friendly" destinacije (Doggy Hotel, parkovi i plaže za pse, sklonište za pse i mačke, programi udomljavanja i sterilizacije, podrška udomljavanju kroz motivacijske mjere, zabrana tj. provođenje u praksi zabrane držanja pasa na lancima itd.) 
 • Održavanje i izgradnja infrastrukture namijenjene sportašima, mladima i djeci (igrališta, volonterske radne i umjetničke radionice, logistička i financijska potpora udrugama za rad s mladima i osobama s poteškoćama u razvoju) (detaljnije)
 • Podizanje i ulaganje u dječja igrališta, adrenalinske parkove, parkove za pse (detaljnije)
 • Provođenje manjih projekata do oporavka stanja javnih financija (veliki i skupocjeni projekti "na led")
 • "Borba" protiv neefikasnih i letargičnih javnih službi ili štetnih projekata iz njihove domene (Lučka kapetanija, Lučka uprava, Hrvatske Vode i sl.)
 • Projekt mini-pilane (detaljnije)
 • Osigurati prostor za svirku rapskih bendova
 • Psihološke brane za brodove na značajnim uvalama (Gožinka, Jelenovica, Kandarola itd.)
 • Projekt stolarske radionice (detaljnije)
 • Gradnja komunalnih luka s prioritetom servisiranja interesa lokalnih vlasnika brodova (komercijalne marine nisu prihvatljive)
 • Projekt edukativnog zoološkog vrta s domaćim životinjama (http://www.llog.eur.hr/index.php/item/17-alternativa-destrukciji-otoka)
 • Društveni vrtovi
 • Rasadnik bilja za javne površine (prestanak cikličkog godišnjeg kupovanja i sadnje skupocjenog bilja koje nije ni primjereno našem podneblju, prestanak rasipavanja vode za navodnjavanje javnih površina, popularno nazvano "zalijevanje engleske travice")
 • Pokretanje i potpomaganje projekata u domeni stočarstva i poljoprivrede
 • Cjelokupna promjena komunalnog pravilnika (detaljnije)
 • Rigorozna kontrola i kažnjavanje svakog narušavanja vrijednosti i značaja rapskog krajolika (odlaganje otpada, bespravna gradnja, nasipavanje građevinskim materijalom) - provođenje politike zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine na svakoj razini
 • Potpomaganje razvitku malog i srednjeg poduzetništva kroz olakšice i poticajnu politiku
 • Rješavanje pitanja dostave robe i prijevoza tereta na području grada Raba (el. teretno vozilo u vlasništvu komunalnog društva za prijevoz tereta i građevinskog materijala na području gradske jezgre)
 • Razvitak tradicijskih obrta, autentičnih suvenirnica i obrtničkih trgovina
 • Inicijativa formiranja poljoprivredno-stočarskog clustera (kooperative/zadruge) kao nositelja, savjetnika i kao logistička podrška farmerskih aktivnosti na otoku
 • Sufinanciranje projekata mladih poduzetnika početnika
 • Stvaranje sudioničke demokracije i bolje informiranje javnosti o relevatnim pitanjima upravljanja zajednicom
 • Stipendiranje deficitarnih zanimanja (ali i iz područja biologije, informatike, šumarstva, agronomije, veterine, ekologije i sl.)
 • Poboljšavanje poslovanja gradskih tvrtki i reorganizacija rada
 • Redizajn gradske tržnice i suvenirnica na javnim površinama
 • Poticati razvitak alternativnih oblika turizma (posebice OPG-ova)
 • Konačno (re)definirati razvojni smjer i budućnost "Radne zone Mišnjak" i "Doma za umirovljenike"
 • Promjene u radu i financiranju Mjesnih odbora (detaljnije)
 • Adrenalinski parkovi 
 • Sustav javnih bicikala (u početnoj fazi za uže područje Grada i bliske popularne rute)
 • Besplatni udžbenici i školske marende za učenike osnovne škole (ali isključivo socijalno ugroženih obitelji)
 • Uklanjanje oštećenih i bolesnih stabala palme ili liječenje
 • Premještanje skladišta građevinskog materijala na pogodnu lokaciju izvan naseljenih mjesta i prirodno vrijednih lokacija (preferabilno u "Radnu zonu Mišnjak")
 • Izgradnja kružnog toka, u suradnji s Hrvatskim cestama, na lokacijama gdje njihov nedostatak uzrokuje prometne probleme (npr. lokacija Snuga)
 • Intervencijama prilikom gradnje ŽC Snuga - Mišnjak onemogućiti rasplet situacije i probleme kakvi su se zbili prethodnih godina s dionicom od Lopara do Snuge
 • Rab bez azbesta (cilj u 10 godina posve eliminirati azbest s otoka, s vidljivih površina poput krovnih pokrova, odbačene nakupine azbesta u prirodi, sa kokošinjaca i štala itd.). Sufinanciranje zamjene azbestnih krovova privatnih i javnih zgrada. Udruga "Moj otok" s Krka pruža pomoć i strategiju realizacije i preporuke koje uloge Grad Rab u tom procesu može preuzeti.
 • Svjesni smo problema manjka mjesta za djecu u vrtićima, stoga ćemo ispitati i podržati privatne inicijative osnivanja čuvaonica za djecu, naravno uz zadovoljenje svih propisanih uvjeta za vršenje takve djelatnosti
Pročitano 8732 puta

000 32

Naš team

nlo with script

Kontaktirajte nas: lukagrguric@gmail.com (nositelj liste)

Članovi "Nezavisne liste Ostanak - Rab" su nestranački, nezavisni, slobodoumni i dobronamjerni građani otoka Raba koji žele idejama, znanjem i iskustvom pridonijeti napretku svoje životne sredine.

Otok Rab zapao je u probleme raznih podrijetla i ozbiljnih posljedica, stoga se nekolicina principijelnih ljudi udružila u zajedničku listu kao političku platformu kojom će pokušati svrgnuti lokalnu stranačko-rodjačko-klijentelističku mašineriju, a koja nas vodi u ekonomsku i ekološku propast.

Mi smo ljudi koji neće više stajati sa strane dok nam lokalni "šerifi", diletantski političari i samoproglašeni menadžeri remete svakodnevicu, upropaštavaju perspektivu, sabotiraju inicijative i poklanjaju vrijedna otočna bogatstva raznim interesnim lobijima.